Vega-Orle Opakowania

1. Administrator


1.1 Administratorem Państwa danych jest Henryk Malewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VEGA-ORLE Wytwórnia opakowań z folii z siedzibą w Bolszewie przy ulicy Parkowej 9.
1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1.2.1 listownie: ul. Parkowa 9 84-239 Bolszewo
1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@vega-orle.com
1.2.3 telefonicznie: 58 572 00 87

 

2. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
2.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą w celu przedstawienia propozycji współpracy
2.2 [art. 6 ust 1 lit b RODO] chęcią zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub jej wykonaniem, współpracą
2.3 [art. 6 ust 1 lit c RODO] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
2.4 [art. 6 ust 1 lit f RODO] prawnie uzasadnionym interesem Administratora
2.5 [art. 9 ust 2 lit a RODO] wyrażoną zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która

prześle swoje dokumenty aplikacyjne korzystając z ogólnodostępnego adresu e-mail Administratora
 

3. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
3.1 podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych:
3.1.1 firmy odpowiedzialne za serwis infrastruktury IT,
3.1.2 firmy świadczące usługi hostingu serwerów
3.1.3 dostawcy aplikacji wspomagających pracę Administratora
3.1.4 firmy świadczące usługi księgowo- kadrowe
3.2 inni Administratorzy:
3.2.1 firmy świadczące usługi prawne
3.2.2 firmy świadczące usługi pocztowe, posiadające status operatora pocztowego
3.2.3 podmioty wspomagające sprzedaż produktów z wykorzystaniem ogólnodostępnej platformy sprzedażowej allegro
3.2.4 Google
3.3 Współadministratorzy:
3.3.1 Facebook
 

4. Przekazywanie danych do Państw Trzecich [poza obszar EOG]
4.1 Dane będą przekazywane do Państwa Trzeciego w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Google w Polityce Prywatności.
4.2 W związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań firm mających swoją siedzibę poza obszarem EOG, istnieje prawdopodobieństwo przekazywania danych osobowych do Państwa Trzeciego.

 

5. Sposób zbierania danych osobowych
 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:
5.1 bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do realizacji zawartych umów współpracy
5.2 dane zebrane w celu nawiązania współpracy za pośrednictwem platformy sprzedażowej allegro, które zostały udostępnione przez osoby posiadające konta użytkowników
5.3 za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej, strony www
5.4 za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony, długość przebywania na stronie, wiek, zainteresowania, płeć, lokalizacja
5.5 dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook.

 

6. Mechanizm cookies na stronie internetowej
Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
6.1 własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji,
6.2 pliki cookies zewnętrzne przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witryną www, analizowania sposobu i czasu poruszania się na stronie www, wykorzystując do tego celu narzędzia Google [Analytics].

 

7. Czas przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
7.1 do czasu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu
7.2 przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
7.3 w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki
7.4 w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia
7.5 w przypadku plików cookies jest możliwość ograniczenia zapisywania na urządzeniu końcowym [telefon, komputer] lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.

 

8. Profilowanie
8.1 W związku z wykorzystywaniem plików cookies zewnętrznych, zbierane są i podawane analizie informacje pozyskane za ich pośrednictwem
8.2 Pliki cookies pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych za pośrednictwem Google oraz witryn i aplikacji współpracujących. Można zmieniać swoje zainteresowania, decydować czy wyświetlane reklamy mają być zgodne z zainteresowaniami odbiorcy, poprzez określenie preferencji w przeglądarce swojego urządzenia [telefon, komputer].
8.3 W celu zablokowania pozyskiwania informacji pozyskiwanych przez Google można skorzystać ze specjalnie przygotowanego dodatku znajdującego się na stronie Google.
8.4 Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na pozyskiwanie informacji za pośrednictwem plików cookies zewnętrznych [Facebook] proponujemy wprowadzić ograniczenia zgodnie ze swoimi preferencjami w ustawieniach przeglądarki lub można złożyć wniosek o usuniecie profilu z fanpage Administratora.

 

9. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:
9.1 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii
9.2 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Podmiot Współpracujący
9.3 prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9.4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa]

 

10. Podanie danych osobowych jest:
10.1 dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki
10.2 dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody
10.3 dobrowolne, gdy korzystacie Państwo z fanpage Facebook a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności oraz sposobu korzystania z profilu
10.4 warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o współpracy a bez ich podania nie jest możliwa odpowiedź na zapytanie lub zawarcie umowy

 

11. Bezpieczeństwo danych
11.1 Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.
11.2 Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH